Projektledare rörelsesatsning i skolan, Göteborg

Sista ansökningsdatum

2021-01-20

Vi söker en projektledare för Rörelsesatsning i skolan, Göteborg, Västra Götaland.

Om oss
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna är inne i en omfattande förändringsresa för att uppfylla idrottens mål 2025. Vi tror på livslångt idrottande, värdesätter idrottande i förening, utgår från idrottens värdegrund då den är vår styrka och vidare ser vi att idrotten gör Sverige starkare. RF-SISU Västra Götaland är idrottens regionala stödorganisation, och vi jobbar på uppdrag av RF/SISU centralt.

Bakgrund till projektet
Det råder fullständig samsyn om vikten av att barn och ungdomar ges goda möjligheter till fysisk aktivitet. Det är bra för välbefinnandet, för folkhälsan och för skolresultatet. Ändå vet vi att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag är det endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna som når den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet, vilket är sammanlagt 60 minuter per dag. För att komma tillrätta med det här samhällsproblemet krävs en bred kraftsamling från flera aktörer.

Riksidrottsförbundet, Gymnastik- och Idrottshögskolan GIH, Svenskt Friluftsliv samt Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund/Svenska idrottslärarföreningen är några av de aktörer som bidragit med kunskap och erfarenheter som har lett fram till att regeringen initierat ”Samling för daglig rörelse”.

Riksidrottsförbundets insats inom ramen för den nya rörelsesatsningen är dels att tillsammans med parterna ovan delta i det nationella ”rörelsenätverket” samt göra en nationell kraftsamling för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse inom ramen för skoldagen. Satsningen görs i anslutning till skoldagen och leds på regional nivå av distriktsidrottsförbunden i samverkan med kommuner och andra huvudmän.

I rörelsesatsningen i skolan är målet för hela satsningen att förbättra folkhälsan i stort och välbefinnandet hos det enskilda barnet genom att stimulera till rörelse.

Med det som bakgrund söker vi nu en projektledare för satsningen i Göteborgsområdet. Tjänsten är en utökning och det finns kollegor inom samma projekt.

Arbetsuppgifter

 • Som projektledare har du huvudansvar för projektets planering, genomförande och uppföljning samt rapportering till ansvarig i distriktet och RF.
 • Kartlägga skolor som ska delta i satsningen.
 • Identifiera personer, organisationer och föreningar som vi bör samarbeta med.
 • Delta i och skapa relevanta nätverk och mötesplatser.
 • Som projektledare arbetar du konsultativt för att få i gång verksamhet i skolor, att genomföra nätverksträffar och utbildningsinsatser för ledare, pedagoger m.fl. samt till viss del ansvara för att genomföra aktiviteter på skolorna.
 • Fullfölja arbete i skolor som redan deltar i satsningen.
 • Arbeta för att verksamheten ska bli hållbar över tid.

 Kvalifikationer och personliga egenskaper 

Vi söker dig som känner att du med din erfarenhet och kunskap kan bidra till att skapa förutsättningar till att barn och ungdomar ges goda möjligheter till fysisk aktivitet. 

Du har relevant eftergymnasial utbildning från folkhögskola eller högskola/universitet som t.ex. Folkhälsoutbildning eller motsvarande, erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar samt vana att driva och leda projekt. Du är självgående, ansvarsfull och målinriktad.

Som person är du initiativtagande, besitter en kommunikativ förmåga och pedagogisk kompetens att omsätta dina budskap på ett förståeligt samt övertygande sätt. Vidare har du kapacitet att våga tänka nytt, problematisera och utmana för att tillsammans med skolan leda utvecklingen av barn och ungdomars rörelse och hälsa.

Du har ett konsultativt förhållningssätt och kan hantera ett projekt på både strategisk nivå och omsätta det i praktiken. För att lyckas ser vi det som en självklarhet att du är en god kommunikatör och inspiratör.

Meriterande 

 • Erfarenhet från projektledarskap
 • Erfarenhet från föreningslivet - gärna idrott
 • Kunskap om skolans organisation, skolledning/skolförvaltning.
 • Lokal förankring.
 • Erfarenhet av RF och SISU:s verksamhet.

Fakta om tjänsten

Tjänsten är en projektanställning på 100 % fram till 31/12 -2021, med förhoppning om förlängning. Start enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt. Tjänsten kommer verka i Göteborg och kranskommunerna och utgå från kontoret på Kallebäck. Även andra kommuner i Västra Götaland kan komma ifråga. Körkort och tillgång till egen bil erfordras. På vår arbetsplats eftersträvar vi jämställdhet och mångfald och vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.

Verkar detta vara en spännande och intressant utmaning för dig? Då ser vi gärna att du skickar in ditt CV samt ett kort personligt brev där du motiverar dina tre huvudkvaliteter kopplat till vad denna tjänst kräver. Ange gärna löneanspråk. Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 20/1. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg Workbuster

För frågor om tjänsten kontakta verksamhetschef Richard Cander, mobil: 0709-26 58 21 eller mail: richard.cander@rfsisu.se

Facklig kontaktperson är Richard Udin, Unionen klubben RF-SISU Västra Götaland, mobil: 0709-26 58 23, mail: richard.udin@rfsisu.se  

 

 

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.