Lediga tjänster

Välkommen med din ansökan inom Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna!

Du som söker jobb till något av våra distrikt gör det via vårt webbaserade rekryteringsverktyg.
Nedan kan du söka våra utannonserade lediga tjänster eller lämna en spontanansökan och bli sökbar för alla våra distrikt.

Önskar du se lediga tjänster eller göra spontanansökan för de centrala kansliet RF/SISU i Stockholm klicka här.
För fler lediga tjänster inom något av våra Specialidrottsförbund (SF) klicka här

Välkommen med din ansökan!

Tjänst
Tjänsteområde
Ansök senast
Ansök senast: 2020-03-22

Projektledare inkludering  

Vi söker nu en projektledare för vårt inkluderingsarbete i länet

Om oss


Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna är inne i en omfattande förändringsresa för att uppfylla idrottens mål 2025. Vi tror på livslångt idrottande, värdesätter idrottande i förening, utgår från idrottens värdegrund då den är vår styrka och vidare ser vi att idrotten gör Sverige starkare. RF-SISU Värmland är idrottens regionala stödorganisation, och vi jobbar på uppdrag av RF-SISU centralt.

Om uppdraget

Idrottsrörelsen ska bli mer inkluderande och vi vill att fler väljer att bli medlemmar oavsett förutsättningar. Vi har som mål att idrottsrörelsen speglar befolkningen i Värmland till året 2025, och har ett stort arbete framför oss för att nå dit.

Därför söker nu en projektledare för inkludering och Fritidsbanken för att stärka våra insatser att nå våra mål, genom att bland annat:

 • Höja medvetandegraden och kunskapsnivån om normer och strukturer inom idrottsrörelsen, med målet att normer och strukturer som motverkar/försvårar inkludering av individer synliggörs, ifrågasätts, utmanas och förändras.

 

 • Leda och stödja idrottsföreningarnas utveckling till att bedriva inkluderande verksamheter och göra riktade insatser för målgrupperna.

 

 • Samverka med andra aktörer och tillsammans hitta nya lösningar till komplexa utmaningar som skapar självklar meningsfull fritid för alla.

Dina uppgifter:

 

 • Tillsammans med koordinator för inkludering, driva och underhålla befintliga nätverk
 • Tillsammans med våra idrottskonsulenter, stärka idrottsföreningars förmåga att kunna inkludera fler barn, ungdomar och vuxna genom utbildning och utvecklingsinsatser
 • Driva och utveckla vårt arbete att stärka föreningar och områden där få barn och ungdomar har tillgång till en meningsfull fritid, i tätort och landsbygd.
 • Bearbeta föreningar och andra organisationer i syfte att skapa bra förutsättningar för ett långsiktigt, lokalt engagemang kring Fritidsbanken.
 • Ansvara för att öka kunskapen hos Fritidsbankens personal för att stärka kopplingen mellan Fritidsbankens låntagare och föreningsliv.
 • Leda nyetablering, vidareutveckling, utbildning och samordning av Fritidsbanken i distriktet

 

 

Vi värdesätter särskilt följande:

 

 • Särskild kompetens inom, och erfarenhet av arbete med normkritiskt perspektiv, diskriminering, intersektionalitet och inkludering
 • Akademisk utbildning inom samma områden
 • Erfarenhet av integrations- och mångfaldsarbete.
 • Erfarenhet från samt förståelse för idrotten och idéburen sektor, och personlig erfarenhet av föreningslivet
 • Självgående och driven på att utveckla olika stadsdelar och glesbygden tillsammans med lokala aktörer
 • Vi sätter stort värde på personlig lämplighet
 • Tidigare projektledarerfarenhet är meriterande.

 

Om dig som person:

 • Du är en social person som trivs och kan strukturera i en arbetssituation där arbetsuppgifterna är varierande
 • Vi söker dig som tycker om att skapa nytt och bygga utifrån givna riktlinjer men även utifrån din vision för området. Du är kreativ och tänker gärna utanför boxen!

 

information och ansökan:

projektanställning 100% som sträcker sig till 31 december 2021 och som inleds med 6 mån provanställning


Tillträde enligt överenskommelse. Din arbetsplats finns på Idrottens hus, Industrigatan 1, Karlstad


Vi anser att etnisk och kulturell mångfald samt jämn könsfördelning bidrar till verksamhetens utveckling. Därför förespråkar vi mångfald i vår rekryteringsprocess. Om du erbjuds tjänsten kommer vi att efterfråga ett begränsat registerutdrag ur belastningsregistret.

Ange gärna löneanspråk.

Sista ansökningsdag är 2020-03-22

Vi kommer löpande att hantera inkomna handlingar varför tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. Så vänta inte med ansökan.

 

Kontakt:

Lars Anderson     Verksamhetschef idrott och samhälle lars.andersson@rfsisu.se 010 476 47 03

David Hanley       Koordinator inkludering david.hanley@rfsisu.se 010 476 47 06

Patrik Norlin         Facklig företrädare patrik.norlin@rfsisu.se 010 476 47 17

Tjänsteområde: Idrottskonsulent, utbildning och undervisning
Ansök senast: 2020-03-01

Projektledare för satsningen i Östra Norrbotten

RF-SISU Norrbotten är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Vårt uppdrag är att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund. 

Sedan 1 januari 2020 är våra två uppdrag - idrott och folkbildning samlade i en gemensam organisation med namnet RF-SISU Norrbotten. Vi ger service till Norrbottens närmare 700 idrottsföreningar och 58 olika specialidrottsdistriktsförbund som har verksamhet i länet. Huvudkontoret finns i Luleå och lokalkontor i Piteå och Gällivare.

Vi gör nu en satsning på Östra Norrbotten och söker därför en ny idrottskonsulent.

Som idrottskonsulent har du ett mycket brett arbetsfält, där idrottens ledarskap, utbildning, utveckling av barn- och ungdomsverksamhet och idrottens folkhälsoroll står i fokus. Du arbetar främst med att utveckla och stödja idrottsrörelsen och dess föreningar genom uppsökande verksamhet, rådgivning och utbildning samt att marknadsföra och informera om vår verksamhet. Rollen som idrottskonsulent bygger på att skapa goda relationer i ett nätverk med idrottsföreningar samt för idrotten viktiga samarbetspartners. Uppdraget utgår i stor utsträckning från givna riktlinjer och dokument från RF, SISU Idrottsutbildarna och distriktet.

Idrottsrörelsen är inne i ett spännande utvecklingsarbete där idrottens utvecklingsfrågor inom verksamhet och utbildning är viktiga.

De närmaste åren kommer vi att fokusera på idrottens fem prioriterade utvecklingsresor:

 • en ny syn på träning och tävling.
 • den moderna föreningen engagerar.
 • inkluderande idrott för alla.
 • jämställdhet för en framgångsrik idrott.
 • ett stärkt ledarskap.

Som idrottskonsulent kommer du vara en viktig medspelare i detta arbete.

Bakgrund till projektet

Östra Norrbotten har identifierats som ett idrottssvagt område vilket innebär att kommuner i området har lägre antal aktiva per capita än riksgenomsnittet. De parametrar man utgått från är andel aktiva 7-20 år, deltagartillfällen (LOK) per capita 2017 och antal bosatta nyanlända per capita.

 

Målsättningen att öka aktivitetsgraden i Östra Norrbotten samt att göra idrottsrörelsen mer inkluderande och att fler ur målgrupperna (av alla kön och åldrar) väljer att bli, och välkomnas som, medlemmar i idrottsrörelsen.

 

Den primära målgruppen är nyanlända, sekundär målgrupp är idrottsföreningsmedlemmar i allmänhet.

 

Tjänstens huvudsakliga innehåll:

 • leda och stödja idrottsföreningarnas utveckling och göra riktade insatser för målgrupperna.
 • inspirera idrottsföreningar till utveckling av befintlig verksamhet och/eller uppstart av ny verksamhet samt att bredda aktivitetsutbudet.
 • höja medvetandegraden och kunskapsnivån om normer och strukturer inom idrottsrörelsen.
 • göra utvecklings-/utbildningsplaner i samarbete med idrottsföreningar.
 • arrangera möten, träffar, utbildningar etc.
 • föreläsa, utbilda och leda processer för aktiva, ledare och styrelser.
 • vara en del i folkhälsoarbetet. 

Som idrottskonsulent på RF-SISU Norrbotten ingår du i ett team där självständigt arbete kompletteras med gemensamma aktiviteter och möten. Arbetet innebär en stor del uppsökande verksamhet. Kvälls- och helgarbete är omfattande.

 Vi värdesätter särskilt följande hos dig som söker tjänsten, du har:

 • förmåga att arbeta självständigt
 • förmåga att planera, genomföra och följa upp arbetet enligt planer och riktlinjer
 • god administrativ förmåga
 • genomfört utbildning med inriktning idrott, fritid, folkhälsa, pedagogik på rörelseanknuten folkhögskola eller högskola/universitet.
 • pedagogisk och social kompetens.
 • ett trevligt bemötande och trivs med att utveckla och tala inför en grupp.
 • erfarenhet av ideellt arbete som ledare eller styrelsemedlem i en förening.
 • stort intresse för att arbeta med lärande processer.
 • god administrativ förmåga.
 • kunskap om idrottsrörelsen i allmänhet

Att du utgår från idrottens värdegrund och Idrotten Vill är en självklarhet.

Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras in.

Tjänsten är en avtalad visstidsanställning under två år på 100 %, med inledande provanställning 6 månader. Start enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.

Tjänsten är placerad i Östra Norrbotten, men innebär resor i hela länet vilket förutsätter körkort och tillgång till bil.

På vår arbetsplats eftersträvar vi jämställdhet och mångfald och vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.

Verkar detta vara en spännande och intressant utmaning för dig? Då ser vi gärna att du skickar in ditt CV samt ett kort personligt brev där du motiverar dina tre huvudkvaliteter kopplat till vad denna tjänst kräver. Ange gärna löneanspråk. Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 1/3 2020. Intervjuer sker löpande.

Jakob Boudin, Verksamhetsledare. 070-686 83 66 eller jakob.boudin@rfsisu.se   

Facklig representant: Linda Karlsson, 070-686 80 91 eller linda.karlsson@rfsisu.se

 

Ansök senast: 2020-03-15

RF-SISU Västmanland söker en inspirerande och engagerad aktivitetsledare med målet att förbättra folkhälsan genom att stimulera barn och unga till rörelseglädje och ökad rörelseförståelse.

Tjänst: Ekonom
Tjänsteområde: Ekonomi-, personal- och kansliarbete
Ansök senast: 2020-03-20

RF-SISU Östergötland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Vårt uppdrag är att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar samt skapa förutsättningar för att nå idrottsrörelsens gemensamma vision:  
Svensk idrott – världens bästa!

Vi söker nu en kvalificerad ekonomiassistent/ekonom för arbete med vår egen organisation och som ett stöd för våra idrottsföreningar och förbund i Östergötland.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Löpande bokföring, betalningar, kontering, fakturering, avstämningar och bokslut
 • Löneadministration såsom registrering av underlag i löneprogram, beräkning av skatter och avgifter, rapportering till Collectum och myndigheter, sammanställning av kontrolluppgifter och upprättande av arbetsgivarintyg
 • Kundkontakt och kundsupport
 • Ekonomiska analyser och rapporter
 • Stöd i budgetarbetet, uppföljning och ekonomisk rapportering
 • Myndighets- och bankkontakter
 • Allmän administration, såsom medlemsregistrering, utskick och licenshantering.

Vi söker dig som är utbildad gymnasieekonom eller motsvarande, samt har erfarenhet av kvalificerat ekonomiassistentarbete, inklusive lönehantering.  Vi ser gärna att du har ar erfarenhet av att jobba med mindre företag och/eller ideella organisationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Tjänsten en tillsvidareanställning som inleds med 6 mån provanställning. Vi avser tillsätta tjänsten snarast och intervjuar därför löpande och ser därmed att din ansökan inkommer snarast möjligt, dock senast 20/3.

För frågor kontakta distriktsidrottschef Kristin Lönnqvist, kristin.lonnqvist@rfsisu.se 010-476 50 25.

Spontanansökan

Önskar du göra en spontanansökan, vill lämna intresseanmälan för praktik eller finnas tillgänglig för framtida uppdrag som föreläsare?
Då ber vi dig göra en spontanansökan till vår kandidatbank.